Betaling


Alle betalingen dienen voorafgaand aan de levering of bij levering te zijn voldaan, tenzij in hoge uitzondering anders overeengekomen.

De gegevens ten behoeve van de betaling vindt u op uw factuur, ook vindt u deze onder het kopje "contact".