Disclaimer


Privacyverklaring

De Beijer hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Hierbij worden strikt alle wettelijke regelgevingen die van toepassing zijn op persoonsgegevens gevolgd.
De Beijer gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en voor marketingdoeleinden.
Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door De Beijer niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.
Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.